Etorri!

ORDUTEGIA ASTELEHENETIK OSTIRALERA:

11.00etatik aurrera

ORDUTEGIA ASTEBUruETAN ETA JAIEGUNETAN:

12.00etatik aurrera

Kontaktua

TELELEFINOA

946 792 468

Helbidea

Muñoz Maria Kalea 8, 48005 Bilbao